Home / Νέα / Hankook / ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ HANKOOK (12/08/2022 – 31/08/2022)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ HANKOOK (12/08/2022 – 31/08/2022)

221635140_4556660071013115_8597052475995246714_n(1)

Η Μεϊδάνης – Σοφός Ελαστικά Α.Ε., (στο εξής: «Διοργανώτρια Εταιρία»), με έδρα Ιφιγενείας – Δήμητρος – Καλλικλέους, Αθήνα 10442, (ΑΡ Γ.Ε.Μ.Η.: 961901000) διενεργεί προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (στο εξής: «Διαγωνισμός»).

Γενικές Πληροφορίες

Ο διαγωνισμός δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Facebook και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ’οποιονδήποτε τρόπο από το Facebook. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το Facebook, αλλά η διοργανώτρια εταιρία, ως διαχειριστής της σελίδας Hankook TireGreece – Meidanis Sofos Elastika. Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το διαγωνισμό. Για το περιεχόμενο του διαγωνισμού ευθύνεται αποκλειστικά η διοργανώτρια εταιρία και όχι το Facebook. Το Facebook δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Facebook ως προς το συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Διαδικασία και Όροι Διαγωνισμού

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στις ακόλουθες παραγράφους:

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρίας: https://mstires.gr/

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου με επίσκεψη του συμμετέχοντα στην σελίδα Facebook της διοργανώτριας εταιρίας https://www.facebook.com/hankooktire.greece. H συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση σχετικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Εάν ο νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες όρους συμμετοχής θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό και το δώρο θα δίνεται στον πρώτο επιλαχόντα. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου βαθμού όλων των εργαζομένων στη διοργανώτρια εταιρία.

Ο διαγωνισμός θα διεξάγεται ως εξής: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καλούνται να: Μεταβούν στην σελίδα Facebook της διοργανώτριας εταιρίας και να κάνουν «Like» σε αυτήν: https://www.facebook.com/hankooktire.greece/. β) Να κάνουν «Like» στην ανάρτηση του διαγωνισμού. γ) Να κάνουν «Tag» δύο φίλους/φίλες στην ανάρτηση του διαγωνισμού. Επιπλέον έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός της ισχύος του διαγωνισμού, όπως αυτή καθορίζεται στους όρους του διαγωνισμού και εφόσον τα σχόλια-απαντήσεις δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή δεν περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο της τιμής και της αξιοπρέπειας οιουδήποτε τρίτου, δεν περιέχουν περιεχόμενο εξυβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή προσβάλλουν την εικόνα και τη φήμη της διοργανώτριας εταιρίας ή είναι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο άδικες, απρεπείς και αντίθετες στο νόμο και τα χρηστά ήθη. Η διοργανώτρια εταιρία δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη, ιδίως αστική ή ποινική, για τα σχόλια των χρηστών, ούτε συναινεί σε αυτά ούτε υιοθετεί και ούτε αποδέχεται αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση για έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, είναι να αποδεχτούν και να διαβάσουν όλοι οι συμμετέχοντες τους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρίας: https://mstires.gr/

H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την Παρασκευή 12/08/2022, ώρα 14:00 έως και την Τετάρτη 31/08/2022, ώρα 23:59.

Ένας (1) νικητής θα αναδειχθεί βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 01/09/2022, στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρίας και θα ανακοινωθεί με σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού από τον λογαριασμό της διοργανώτριας εταιρίας στο Facebook https://www.facebook.com/hankooktire.greece/. Ο νικητής θα κληθεί να στείλει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) με μήνυμα στο inbox της σελίδας Facebook της διοργανώτριας εταιρίας https://www.facebook.com/hankooktire.greece/, προκειμένου η διοργανώτρια εταιρία να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του και να διασφαλιστεί η παραλαβή του δώρου του. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται με την σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων και μετά την παράδοση του δώρου θα διαγράφονται από τη βάση δεδομένων της διοργανώτριας εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτού σχετικού γραπτού μηνύματος στο inbox της σελίδας Facebook, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο δίνεται στον επιλαχών που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της διοργανώτριας εταιρίας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της διοργανώτριας εταιρίας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

Ο νικητής που θα προκύψει από την παραπάνω κλήρωση θα κερδίσει τέσσερα (4) επιβατικά ελαστικά Hankook της επιλογής του από τις παρακάτω διαστάσεις και προδιαγραφές:

155/65R14 Τ Κ435 155/70R13 Τ Κ715 155/80R13 Τ Κ435 165/65R14 Τ Κ435

165/70R13 Τ Κ435 165/70R14 Τ Κ435 175/65R14 Τ Κ435 175/65R15 Τ Κ435

175/70R13 Τ Κ435 175/70R14 Τ Κ435 185/60R14 Τ Κ435 185/60R15 Η Κ125

185/65R14 Τ Κ435 185/65R15 Τ Κ435 195/50R15 Η Κ125 195/55R15 H K125

195/60R15 Η Κ125 195/65R15 Η Κ125 205/55R16 H Κ125

Σε περίπτωση που ο νικητής επιθυμεί διαφορετική διάσταση και προδιαγραφές ελαστικών από τις προαναφερθείσες, η διοργανώτρια εταιρία δύναται να προσφέρει την επιθυμητή διάσταση κατόπιν συνεννόησης με τον νικητή όμως διατηρεί το δικαίωμα επιπλέον χρέωσης της διαφοράς της τιμής σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της Hankook σε σχέση με τις προσφερόμενες διαστάσεις και προδιαγραφές. Σε κάθε περίπτωση στα δώρα του διαγωνισμού δεν περιλαμβάνονται ελαστικά 4×4, van, ελαφρών φορτηγών, φορτηγών, extra load, runflat, τεσσάρων εποχών ή χειμερινά. Το δώρο συμπεριλαμβάνει την τοποθέτηση των ελαστικών στο όχημα του νικητή στο πλησιέστερο συνεργαζόμενο κατάστημα, κατόπιν υπόδειξης της διοργανώτριας εταιρίας.

Σε περίπτωση που ο νικητής του διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το δώρο του χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου. Επίσης, η διοργανώτρια εταιρία περιορίζει την ευθύνη της στη διάθεση του δώρου που αναφέρεται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η διοργανώτρια εταιρία δε φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση του. Η διοργανώτρια εταιρία δεν θα φέρει επίσης ευθύνη για τη μη αξιοποίηση του δώρου από τον νικητή εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Η διοργανώτρια εταιρία δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρίας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, οποτεδήποτε έως την ολοκλήρωση της προωθητική ενέργειας και την ανάδειξη του νικητή, στην άμεση διακοπή της διαδικασίας και στην ακύρωση της προωθητική ενέργειας για σπουδαίο λόγο, οπότε θα διακόπτεται αυτοδικαίως η προωθητική ενέργεια και οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της διοργανώτριας εταιρίας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της προωθητική ενέργειας ή τη συμμετοχή τους σε αυτή ή την απευθείας παράδοση του δώρου ή οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης. Επιπλέον, η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά την κρίση της τους παρόντες όρους, την ημερομηνία της προωθητική ενέργειας ή να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας, συντάσσοντας σχετική τροποποιητική πράξη.

Η διοργανώτρια εταιρία θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις . Επιπλέον, η διοργανώτρια εταιρία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

Με δεδομένο ότι η διοργανώτρια εταιρία, θα προβεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του σύμφωνα με όσα επιτάσσει η Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και ο Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ μετά το πέρας του διαγωνισμού, τα σχετικά αρχεία θα καταστραφούν. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον διαγωνισμό ή/και τις κληρώσεις από τη διοργανώτρια εταιρία, δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη διοργανώτρια εταιρία είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η διοργανώτρια εταιρία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες και ο νικητής ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της διοργανώτριας εταιρίας εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη διοργανώτρια εταιρία να ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματα του: 1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, 2. Διόρθωσης, 3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, 4. Φορητότητας, 5. Διαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αιτούμενος περιορισμός, εναντίωση ή διαγραφή σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την περαιτέρω συμμετοχή των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η διοργανώτρια εταιρία από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς του δώρου σε χρήματα. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρεται χρονικά.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα εμπορικά σήματα, και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρίας.

Η δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό (Follow, Like & Tag) συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρίας: https://mstires.gr/

bannerespaEΤΠΑ120X60

situs togel deposit qris prediksi togel terbaru prediksi togel akurat pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pucuk4d pucuk4d pucuk4d pucuk4d pucuk4d pucuk4d pucuk4d pucuk4d pucuk4d dvtoto dvtoto dvtoto dvtoto dvtoto pucuk4d bobatoto ltdtoto rtp ltdtoto ltdtoto ltdtoto ltdtoto ltdtoto sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel ltdtoto batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d bandar togel macau licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d amavi5d amavi5d amavi5d amavi5d amavi5d amavi5d amavi5d amavi5d amavi5d amavi5d amavi 5d amavi 5d amavi 5d sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto kari4d kari4d kari4d kari4d kari4d kari4d kari4d kari4d kari4d ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto kuatoto kuatoto kuatoto viortoto viortoto viortoto viortoto viortoto viortoto viortoto viortoto viortoto viortoto vivobetting koko4d koko4d kokotogel hajitoto hajitoto hajitoto hajitoto hajitoto hajitoto hajitoto hajitoto petatoto petatoto petatoto scatter hitam bandar toto macau toto macau situs toto situs toto toto macau slot thailand slot thailand slot dana situs toto