Home / Νέα / ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ HANKOOK (22/01/2021 – 01/02/2021)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ HANKOOK (22/01/2021 – 01/02/2021)

IMG_E7422

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ HANKOOK (22/01/2021 – 01/02/2021)

 

Η Μεϊδάνης – Σοφός Ελαστικά Α.Ε., (στο εξής: «Διοργανώτρια Εταιρία»), με έδρα Ιφιγενείας – Δήμητρος – Καλλικλέους, Αθήνα 10442, (ΑΡ Γ.Ε.Μ.Η.: 961901000) διενεργεί προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (στο εξής: «Διαγωνισμός»).

 

Γενικές Πληροφορίες

 

Ο διαγωνισμός δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Instagram και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ’οποιονδήποτε τρόπο από το Instagram. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το Instagram, αλλά η διοργανώτρια εταιρία, ως διαχειριστής της σελίδας Meidanis_Sofos_Tires. Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το διαγωνισμό. Για το περιεχόμενο του διαγωνισμού ευθύνεται αποκλειστικά η διοργανώτρια εταιρία και όχι το Instagram. Το Instagram δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Instagram ως προς το συγκεκριμένο διαγωνισμό.

 

Διαδικασία και Όροι Διαγωνισμού

 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στις ακόλουθες παραγράφους:

 

 1. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρίας: https://mstires.gr/
 2. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου με επίσκεψη του συμμετέχοντα στην σελίδα Instagram της διοργανώτριας εταιρίας  https://www.instagram.com/meidanis_sofos_tires/. H συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση σχετικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Εάν ο νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες όρους συμμετοχής θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό και το δώρο θα δίνεται στον πρώτο επιλαχόντα. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου βαθμού όλων των εργαζομένων στη διοργανώτρια εταιρία.

 

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξάγεται ως εξής: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καλούνται να: Μεταβούν στην σελίδα Instagram της διοργανώτριας εταιρίας και να κάνουν «Follow» σε αυτήν: https://www.instagram.com/meidanis_sofos_tires/. β) Να κάνουν «Like» στην ανάρτηση του διαγωνισμού. γ) Να κάνουν «Tag» δύο φίλους/φίλες στην ανάρτηση του διαγωνισμού. Επιπλέον έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός της ισχύος του διαγωνισμού, όπως αυτή καθορίζεται στους όρους του διαγωνισμού και εφόσον τα σχόλια-απαντήσεις δεν είναι άσχετα με την κατά τα ανωτέρω ερώτηση του διαγωνισμού και επιπλέον εφόσον δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή δεν περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο της τιμής και της αξιοπρέπειας οιουδήποτε τρίτου, δεν περιέχουν περιεχόμενο εξυβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή προσβάλλουν την εικόνα και τη φήμη της διοργανώτριας εταιρίας ή είναι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο άδικες, απρεπείς και αντίθετες στο νόμο και τα χρηστά ήθη. Η διοργανώτρια εταιρία δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη, ιδίως αστική ή ποινική, για τα σχόλια των χρηστών, ούτε συναινεί σε αυτά ούτε υιοθετεί και ούτε αποδέχεται αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση για έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, είναι να αποδεχτούν και να διαβάσουν όλοι οι συμμετέχοντες τους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρίας: https://mstires.gr/

 

 1. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την Παρασκευή 22/01/2021, ώρα 16:00 έως και την Κυριακή 31/01/2021, ώρα 23:59.

 

 1. Οχτώ (8) νικητές θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 01/02/2021, στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρίας και θα ανακοινωθούν με σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού από τον λογαριασμό της διοργανώτριας εταιρίας στο Instagram https://www.instagram.com/meidanis_sofos_tires/. Οι νικητές θα κληθούν να στείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) με μήνυμα στο inbox  της σελίδας Instagram της διοργανώτριας εταιρίας https://www.instagram.com/meidanis_sofos_tires/, προκειμένου η διοργανώτρια εταιρία να επιβεβαιώσει τα στοιχεία τους και να διασφαλιστεί η παραλαβή του δώρου τους. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται με την σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων και μετά την παράδοση του δώρου θα διαγράφονται από τη βάση δεδομένων της διοργανώτριας εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές του διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτούς σχετικού γραπτού μηνύματος στο inbox της σελίδας Instagram, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν ήταν έγκυρη, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί των σχετικών Δώρων, τα οποία δίνονται στους οχτώ επιλαχόντες που έχουν αναδειχθεί από την κλήρωση. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της διοργανώτριας εταιρίας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της διοργανώτριας εταιρίας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 

 1. Οι δύο πρώτοι νικητές που θα προκύψουν από την παραπάνω κλήρωση θα κερδίσουν από ένα αντιανεμικό Hankook (μέγεθος βάσει διαθεσιμότητας). Οι δύο επόμενοι νικητές που θα προκύψουν από την παραπάνω κλήρωση θα κερδίσουν από ένα wireless charger Hankook. Οι τέσσερις επόμενοι νικητές που θα προκύψουν από την παραπάνω κλήρωση θα κερδίσουν από ένα θερμός Hankook.

 

 1. Σε περίπτωση που οι νικητές του διαγωνισμού δεν επιθυμούν να αποδεχθούν το δώρο τους χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του δώρου. Επίσης, η διοργανώτρια εταιρία περιορίζει την ευθύνη της στη διάθεση των δώρων που αναφέρονται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η διοργανώτρια εταιρία δε φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη απάντηση τους. Η διοργανώτρια εταιρία δεν θα φέρει επίσης ευθύνη για τη μη αξιοποίηση των δώρων από τους νικητές εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

 

 1. Η διοργανώτρια εταιρία δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρίας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, οποτεδήποτε έως την ολοκλήρωση της προωθητική ενέργειας και την ανάδειξη των νικητών, στην άμεση διακοπή της διαδικασίας και στην ακύρωση της προωθητική ενέργειας για σπουδαίο λόγο, οπότε θα διακόπτεται αυτοδικαίως η προωθητική ενέργεια και οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της διοργανώτριας εταιρίας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της προωθητική ενέργειας ή τη συμμετοχή τους σε αυτή ή την απευθείας παράδοση των δώρων ή οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης. Επιπλέον, η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά την κρίση της τους παρόντες όρους, την ημερομηνία της προωθητική ενέργειας ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας, συντάσσοντας σχετική τροποποιητική πράξη.

 

 1. Η διοργανώτρια εταιρία θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις . Επιπλέον, η διοργανώτρια εταιρία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

 

 1. Με δεδομένο ότι η διοργανώτρια εταιρία, θα προβεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του σύμφωνα με όσα επιτάσσει η Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και ο Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ μετά το πέρας του διαγωνισμού, τα σχετικά αρχεία θα καταστραφούν. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον διαγωνισμό ή/και τις κληρώσεις από τη διοργανώτρια εταιρία, δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη διοργανώτρια εταιρία είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η διοργανώτρια εταιρία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της διοργανώτριας εταιρίας εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη διοργανώτρια εταιρία να ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματα του: 1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, 2. Διόρθωσης, 3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, 4. Φορητότητας, 5. Διαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αιτούμενος περιορισμός, εναντίωση ή διαγραφή σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την περαιτέρω συμμετοχή των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η διοργανώτρια εταιρία από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.

 

 1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς των δώρων σε χρήματα. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή τους με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρονται χρονικά.

 

 1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα εμπορικά σήματα, και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρίας.

 

 1. Η δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό (Follow, Like & Tag) συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρίας: https://mstires.gr/

 

bannerespaEΤΠΑ120X60