Home / Νέα / BKT / Όροι συμμετοχής Διαγωνισμού για 2 εισιτήρια του αγώνα Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (28/03/2022 – 30/03/2022)

Όροι συμμετοχής Διαγωνισμού για 2 εισιτήρια του αγώνα Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (28/03/2022 – 30/03/2022)

BKTxEuroleague_Greece_1.1

Η Μεϊδάνης – Σοφός Ελαστικά Α.Ε., (στο εξής: «διοργανώτρια εταιρεία»), με έδρα Ιφιγενείας – Δήμητρος – Καλλικλέους, Αθήνα 10442, (ΑΡ Γ.Ε.Μ.Η.: 961901000) διενεργεί προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (στο εξής: «διαγωνισμός»).

 

Γενικές Πληροφορίες

 

Ο διαγωνισμός δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Instagram και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ’οποιονδήποτε τρόπο από το Instagram. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το Instagram, αλλά η διοργανώτρια εταιρεία, ως διαχειριστής της σελίδας Meidanis_Sofos_Tires. Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το διαγωνισμό. Για το περιεχόμενο του διαγωνισμού ευθύνεται αποκλειστικά ο διοργανωτής και όχι το Instagram. Το Instagram δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Instagram ως προς το συγκεκριμένο διαγωνισμό.

 

Διαδικασία και Όροι Διαγωνισμού

 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στις ακόλουθες παραγράφους:

 

 1. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στη ιστοσελίδα της εταιρείας, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού: https://mstires.gr/

 

 1. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου με επίσκεψη του συμμετέχοντα στην σελίδα Instagram της διοργανώτριας εταιρείας https://www.instagram.com/meidanis_sofos_tires/. H συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση σχετικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Εάν ο νικητής είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες όρους συμμετοχής θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό και το δώρο θα δίνεται στον πρώτο επιλαχόντα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου βαθμού όλων των εργαζομένων στη διοργανώτρια εταιρεία.

 

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξάγεται ως εξής: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καλούνται να: α) Μεταβούν στην σελίδα Instagram της διοργανώτριας εταιρείας και να πατήσουν Follow σε αυτήν: https://www.instagram.com/meidanis_sofos_tires/. β) Να πατήσουν Like στην ανάρτηση του διαγωνισμού. γ) Να κάνουν σχόλιο στην ανάρτηση του διαγωνισμού αναφέροντας το όνομα 2 φίλων τους (Tag). Απαραίτητη προϋπόθεση για έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, είναι να διαβάσουν και να αποδεχθούν όλοι οι συμμετέχοντες τους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρίας: https://mstires.gr/.

 

 1. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την Δευτέρα 28/03/2022, ώρα 11:00 έως και την Τετάρτη 30/03/2022, ώρα 19:59. Μετά την λήξη της διαδικασίας του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής ο οποίος θα κερδίσει τα δύο (2) εισιτήρια για τον αγώνα Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα. Τα εισιτήρια περιλαμβάνουν είσοδο στο γήπεδο την ημέρα και ώρα του αγώνα Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (01/04/2022 – Euroleague). Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που έχουν δηλωθεί εντός της διάρκειας του Διαγωνισμού όπως έχει ορισθεί παραπάνω.

 

 1. Η διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει τους νικητές του διαγωνισμού ηλεκτρονικά στους λογαριασμούς τους στο Instagram αμέσως μετά την διενέργεια της κλήρωσης. Ο νικητής των εισιτηρίων του διαγωνισμού θα πρέπει να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία (και του συνοδού του) στην διοργανώτρια του διαγωνισμού ως τις 31/03/2022 και ώρα 13:00 (Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, email). H ταυτοποίηση των τυχερών νικητών είναι υποχρεωτική για την παραλαβή του δώρου.

 

 1. Η είσοδος στο γήπεδο θα επιτρέπεται μόνο σε όσους θα έχουν τα ακόλουθα παραστατικά: πιστοποιητικό εμβολιασμού covid-19 ή πιστοποιητικό νόσησης covid-19 για ενήλικες, αρνητικό self test την ημέρα του αγώνα για τις ηλικίες από 17 ετών και κάτω.

 

 1. Στην περίπτωση που ο νικητής δεν μπορεί να εντοπιστεί ή δεν έχει ανταποκριθεί κατόπιν της σχετικής ειδοποίησης του από τη διοργανώτρια εταιρεία ως τις 31/03/2022 και ώρα 13:00, χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου του διαγωνισμού και η διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη απέναντί του. Στις περιπτώσεις αυτές η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στη διάθεσή τους με οποιαδήποτε διαδικασία, όπως για παράδειγμα με οποιαδήποτε πρόσθετη ή επαναληπτική κλήρωση, ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κατά την ελεύθερη διακριτική της ευχέρεια.

 

 1. Η διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις για παραβίαση των όρων του διαγωνισμού. Επιπλέον, η διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

 

 1. Με δεδομένο ότι η διοργανώτρια εταιρεία, θα προβεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του σύμφωνα με όσα επιτάσσει η ελληνική νομοθεσία, καθώς και ο Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ μετά το πέρας του διαγωνισμού, τα σχετικά αρχεία θα καταστραφούν. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον διαγωνισμό ή/και τις κληρώσεις από τη διοργανώτρια εταιρεία, δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη διοργανώτρια εταιρεία είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η διοργανώτρια εταιρεία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της διοργανώτριας εταιρείας εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη διοργανώτρια εταιρεία να ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματα του: 1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, 2. Διόρθωσης, 3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, 4. Φορητότητας, 5. Διαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αιτούμενος περιορισμός, εναντίωση ή διαγραφή σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την περαιτέρω συμμετοχή των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η διοργανώτρια εταιρεία από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.

 

 1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς των δώρων σε χρήματα. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωση τους με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρονται χρονικά.

 

 1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα εμπορικά σήματα, και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας.

 

 1. Η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, οποιοδήποτε μέρος αυτού, ή/και την κλήρωση, να τροποποιήσει τους παρόντες όρους αυτού και της κλήρωσης, να μεταβάλει το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού και της κλήρωσης, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

 

 1. Η δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρίας: https://mstires.gr/.

bannerespaEΤΠΑ120X60